Bezpieczne płatności

Informacje Ogólne

 

Dokładamy wszelkiej staranności w celu maksymalizacji bezpieczeństwa wykonywania transakcji płatności online oraz przechowywania Państwa danych osobowych. Rzetelne wykonywanie przez nas powyższych zadań kontrolowane jest przez Głównego Inspektora Informacji Finansowej - "GIIF", Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – "GIODO".

Będąc spółką posiadającą 100% wyłącznie polskiego kapitału, działamy pod prawem polskim. Obliguje nas to do przestrzegania prawa polskiego, a za zobowiązania firmy odpowiadamy do wartości kapitału zakładowego firmy, a w przypadku zarządu również całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym majątkiem.

 

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Same bazy danych zawierające rekordy z danymi osobowymi również zabezpieczone są wielowarstwowymi zabezpieczeniami, a bezpośredni dostęp do nich posiadają jedynie wyznaczeni i zawodowo odpowiedzialni pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zasadach bezpieczeństwa wg. standardów GIODO.

 

Zalecenia Odnośnie Tworzenia Haseł

Bezpieczeństwo korzystania z informatycznych systemów finansowych w dużym stopniu zależy również od samych użytkowników. W celu bezpiecznego korzystania z jakichkolwiek serwisów internetowych należy stworzyć silne hasła. Poniżej przedstawiamy nasze zalecenia odnośnie tworzenia i zarządzania hasłami.

Silne hasło powinno zawierać następujące elementy:

  • min. długość hasła to 10 znaków;

  • hasło powinno zawierać min. jedną dużą literę (niekoniecznie na początku);

  • hasło powinno zawierać min. jedną cyfrę;

  • hasło powinno zawierać min. jeden znak specjalny np. ".", "/", "|", ";", "[", "`", "^" itp.

Zasady bezpiecznego zarządzania hasłami:

  • naszego hasła nigdy nie udostępniamy stronom trzecim – EVERWOOD nigdy nie pyta o przesłania aktualnego hasła;

  • hasło powinno być zmieniane regularnie min. raz na miesiąc;

  • hasło nie powinno być notowane w ogólnie dostępnych plikach lub dokumentach papierowych;