Kompozytowa deska tarasowa

Nowe

Kompozytowa deska tarasowa amerykańskiej firmy NewTechWood Ltd.

Więcej szczegółów

109,00 zł

109,00 zł za szt. netto

Więcej informacji

Deska tarasowa NewTechWood

 

Charakterystyka produktu


Sześć lat temu rozpoczęły się prace nad stworzeniem najlepszej deski kompozytowej, która byłaby maksymalnie trwała, solidna i odporna na zarysowania, a przy tym cechowała się pięknym wyglądem i trwałością koloru. Dwa lata prac projektowych i niezliczone testy uczyniły produkt wyjątkowo funkcjonalnym i pięknym. Deska łączy sprawdzoną wytrzymałość dużej gęstości polietylenu i włókna drzewnego z zewnętrzną osłoną, która otacza ją ze wszystkich stron, jednocześnie chronąc przed zarysowaniami, plamami jak również utratą koloru. Testy na śliskość desek zostały przeprowadzone na podstawie 2 norm:


Grupa 1:  wykładziny PCV – norma EN 13893

antypoślizgowość: Klasa DS

na podstawie badania 130423003SHJ-BP-1 z dnia 26.08.2013r

Grupa 2:  płytki podłogowe – norma DIN51130

Grupa R11 – kąt poślizgu 19,7°

na podstawie badania o nr GZ12060103-2 z dnia 12.04.2013r.

Zastosowanie kompozytowej deski tarasowej


Tarasy przy domach jednorodzinnych, tarasy przemysłowe i dekoracyjne.

Kolory i wzory kompozytowej deski tarasowej


Każda deska posiada 2 struktury: H6- struktura słojów drewna oraz Ryflowanie. Deski zapewniają maksymalną ochronę przed promieniami UV i dlatego kolor nigdy nie traci jakości, a co więcej zawsze pozostaje intensywny. Technologia barwienia produktów kompozytowych to zupełnie nowy poziom. Po miesiącach żmudnego tworzenia słojów drewna wzór wygląda najbardziej naturalnie spośród dostępnych na rynku. Produkuje je firma NewTechWood Ltd z siedzibą w Teksasie – absolutny światowy lider w tej dziedzinie, który wyznaczył sobie za cel stworzenie najlepszej deski kompozytowej, która byłaby maksymalnie trwała, solidna i odporna na zarysowania, a przy tym pięknie wyglądała i nie traciła koloru. Występują w następujących sześciu odmianach kolorów: Ipe, Teak, Oak, Maple, Walnut, Light Grey, Antique.

Przekrój Przekrój techniczny Opis
UH07

Deska ryflowana o profilu komorowym z okrągłymi otworami i bocznymi rowkami 138 x 22.5 x 2800mm

UH18

Deska ryflowana o profilu komorowym z okrągłymi otworami i bocznymi rowkami 210 x 22.5 x 2800mm

IPE
Maple
Walnut
Teak
Grey
Oak
Antique

 

Czyszczenie i pielęgnacja


Na wstępie należy zaznaczyć, ze Warto zauważyć, że deski UltraShield są osłonięte ze wszystkich stron, co dodatkowo chroni je przed wilgocią, pleśnią oraz grzybami.Czyszczenie i konserwację przeprowadza się w zależności od problemu, który wystąpił. Należy jednak pamietać o kilku podstawowych zasadach i stosować się do nich. Możliwe jest stosowanie myjki ciśnieniowej, z końcówką płasko strumieniową, jednak wyłącznie pod ciśnieniami poniżej 1,500 psi i z odległości min 30cm od podestu. Podczas stosowania myjki ciśnieniowej konieczne jest zachowanie maksymalnej ostrożności ze względu na to, że podest może być uszkodzony.

Nieusunięcie zabrudzeń z dylatacji może powodować pojawienie się plam, grzyba i pleśni. Ponadto nigdy nie wolno używać metalowego szpadla do usuwania lodu lub śniegu z podestu. Aby zachować 25-letnią ograniczoną gwarancję na plamy, olej, tłuszcz i żywność należy koniecznie usuwać zabrudzenia z powierzchni w możliwie najkrótszym okresie czasu. Wynikiem temperatury i wilgotności występujących w danym regionie zamieszkania będzie pojawienie się grzyba i pleśni o różnym natężeniu. Na koniec należy pamietać o zachowaniu ostrożności podczas chodzenia, zalecane jest ubieranie obuwia. Wysokiej jakości polimerowa osłona chroni deskę przed plamami i zabrudzeniami. Plamy z wina, kawy, sosów, olejów roślinnych nigdy trwale nie zabrudzą deski.

Zabrudzenia mogą być bardzo łatwo usunięte z powiechrzni, ponieważ dzięki warstwie polimerowej nie wsiąkają. Deski cechują się odpornością na pleśń, butwienie, gnicie i pękanie. Polimerowa warstwa ochronna jest nieprzepuszczalna dla pleśni, grzybów oraz wody. Dzięki temu deski cechują się znacznie dłuższą żywotnością niż tradycyjne kompozyty I generacji. Unikalny skład osłony polimerowej sprawia, że deska jest znacznie bardziej odporna na blaknięcie niż tradycyjne kompozyty. Wynik testów t o 3000 h w akceleratorze QUV z wynikiem Delta E <4.0. Oznacza to, że zmiany są niewidoczne ludzkim okiem. Osłona deski jest wykonana w całości z barwionego polimeru, co oznacza, że nigdy nie trzeba będzie jej malować ani olejować.


Konserwacja tarasu kompozytowego


1. Garbnik
Do pojawiania się garbnika dochodzi wówczas, gdy w dylatacjach podestu zaczyna zalegać materiał organiczny, a pod nim zbiera się woda. Dlatego najlepiej usunąć odpadki z dylatacji za pomocą węża ogrodowego, szpachelki lub miękkiej miotły. Utrzymywanie dylatacji w czystości zmniejsza ryzyko pojawiania się garbnika i sprawia, że podest jest czystszy.

2. W przypadku zabrudzenia i odpadków
Odpadki zalegające na powierzchni należy spłukać wodą z węża ogrodowego. W celu usunięcia zabrudzeń i odpadków zalegających w zagłębieniach tekstury należy użyć ciepłej wody z mydłem i miękkiej niemetalowej szczotki do szorowania. Najlepsze jestszorowanie w kierunku zgodnym z przebiegiem słojów.

3. Zamarzanie i śnieg
W celu stopienia śniegu i lodu należy użyć chlorku wapnia lub soli kamiennej. Chlorek sodu i sól kamienna mogą pozostawić biały osad, który można łatwo usunąć przy pomocy ciepłej wody z mydłem i miękkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

4. Olej/tłuszcz/brudząca żywność
Należy je niezwłocznie usunąć. W celu oczyszczenia należy zastosować ciepłą wodę z mydłem i miękką niemetalową szczotkę do szorowania. Tłuszcz i olej mogą wymagać zastosowania uniwersalnego środka czyszczącego, jeżeli ciepła woda z mydłem i miękka niemetalowa szczotka do szorowania okażą się nieskuteczne. Należy sprawdzić u producenta, jakie środki czyszczące są odpowiednie do stosowania na Państwa podeście.

5. Grzyb i pleśń
Grzyb i pleśń pojawia się okresowo w warunkach codziennego użytkowania. Dlatego, grzyb i pleśń mogą pojawić się na podeście wówczas, gdy materiał organiczny, w tym między innymi drewno, gnijące liście i pyłki, współistnieją z powietrzem i wodą, w warunkach podwyższonej temperatury. Nie istnieje sposób całkowitego wyeliminowania grzyba i pleśni; dlatego możemy jedynie minimalizować ich pojawianie się poprzez możliwie jak najszybsze usuwanie gnijących materiałów organicznych. W przypadku występowania grzyba i pleśni, należy przeprowadzić czyszczenie przy użyciu ciepłej wody z mydłem i miękkiej niemetalowej szczotki do szorowania.

6. Nieregularne źródła ciepła / ogień
Podest kompozytowy wykazuje tendencje do zatrzymywania ciepła, niezależnie od tego, czy oddziaływa ono na niego w sposób bezpośredni, czy też pośredni. Nieregularne źródła ciepła, w tym między innymi paleniska, kominki i grille, oraz ogień mogą uszkodzić powierzchnię podestu . Należy zachowywać właściwą ostrożność wobec nieregularnych źródeł ciepła i ognia, aby nie dopuścić do uszkodzenia podestu.

7. Prace murarskie
Podczas prac murarskich, podest musi być permanentnie zakryty, najlepiej plandeką lub folią przeznaczoną do zastosowań budowlanych. Osady mineralne, stanowiąca pozostałość prac budowlanych, mogą mieszać się z wodą i odparowywać, pozostawiając osady tworzące białe ślady na powierzchni podestu. Aby zapobiec pojawieniu się tego problemu, należy dopilnować, aby konstrukcja murarska/cementowa zawiązała się właściwie przed przystąpieniem do instalacji podestu. Jeżeli na powierzchni podestów pozostają osady mineralne, w celu zachowania pierwotnego wyglądu podestu należy regularnie przeprowadzać konserwację.


Montaż tarasu kompozytowego


Zalecenia ogólne

Podczas przenoszenia, cięcia i instalowania produktu należy pamiętać o ubraniu: rękawic, ochraniacza dróg oddechowych, długich rękawów, spodni i okularów ochronnych, jak również innego wyposażenia. Przyjmuje się, że możliwe  jest użycie standardowych narzędzi do obróbki drewna. Zaleca się, aby wszystkie ostrza miały węglikowe krawędzie. Warto uzywać standardowych wkrętów ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne są powlekane wkręty i gwoździe.

Właściwa instalacja wymaga niezabrudzonej, równej, płaskiej i mocnej powierzchni. Przed przystąpieniem do instalacji jakiegokolwiek rodzaju podestu, należy najpierw sprawdzić przepisy budowlane obowiazujące w miejscu montażu. Jeżeli instalacja nie zostanie przeprowadzona natychmiast, produkty należy trwale przechowywać na równej powierzchni. Absolutnie nie wolno ich składać na nierównej płaszczyźnie.

Przed rozpoczęciem instalacji podestu należy go rozplanować tak, aby zapewnić możliwie jak najlepszy wygląd podestu. Przepisy budowlane i rozporządzenia dotyczące warunków zabudowy odnoszą się generalnie do budowli stałych, obejmujących wszystko, co jest trwale związane z gruntem lub przytwierdzone do budynku. Deski tarasowe kompozytowe nie są przeznaczone  do użytku w roli kolumn, słupów wsporczych, belek, legarów, podłużnic lub innych głównych elementów
nośnych. Produkty muszą opierać się na konstrukcji zgodnej z normami prawa budowlanego.

Deski tarasowe kompozytowe nie mogą być instalowane bezpośrednio na płaskiej powierzchni. Muszą one być instalowane na konstrukcji wsporczej, dzięki czemu zapewniony jest odpowiedni i swobodny przepływ powietrza pod podestem w celu zapobieżenia nadmiernemu wchłanianiu wody. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji w obszarze całego podestu wymaga minimum 6cm ciągłego obszaru swobodnego netto pod podestem, aby powietrze mogło krążyć pomiędzy sąsiednimi elementami, umożliwiając drenaż i schnięcie.

Montaż właściwy

Konstrukcja
Najpierw należy ustalić rozpiętość legarów, to znaczy, jak daleko od siebie mają znajdować się legary. Konstrukcja musi być całkowicie wypoziomowana przed zamontowaniem jakichkolwiek desek. Podczas montażu desek, pierwsza i ostatnia deska w Państwa projekcie musi zostać przybita, przykręcona lub zamocowana przy użyciu akcesoriów początkowych. Każda kolejna deska zostanie zainstalowana przy użyciu ukrytego elementu złącznego.

Opcja 1: Wkręt z boku
1. Po obliczeniu rozpiętości odeskowania i wykonaniu konstrukcji podestu, pierwsza deska jest gotowa do montażu.
2. Najpierw należy wstępnie nawiercić otwór pod wkręt przez rowek deski i w głąb legara.
3. Następnie, zamocować wkręt w otworze pokazanym na schemacie 1 i 2.


Opcja 2: Wkręt od góry
1. Po obliczeniu rozpiętości odeskowania i wykonaniu konstukcji podestu, pierwsza deska jest gotowa do montażu.
2. Najpierw należy zaznaczyć planowane punkty nawiercenia na górze deski w sposób pokazany na schemacie 3.
Uwaga: W przypadku mocowania powierzchniowego, minimalna odległość wynosi:
A. Od końców deski 1-11/2” (38mm)
B. Od boków deski 1” (26 mm)
3. Należy wstępnie nawiercić otwór pod wkręt przez deskę i w głąb legara.
4. Następnie, zamocować wkręt w otworze pokazanym na schemacie 4.
5. Powtórzyć kroki 1-4 dla każdego legara w przypadku pierwszej i ostatniej deski swojego podestu.
Uwaga: Wykonując ostatnie cięcia, zalecamy zaznaczenie linii za pomocą linki kredowanej i docięcie piłą tarczową, desek podestowych, które rozjechały się podczas montażu.


Opcja 3: Klips startowy
1. Klips startowy można wykorzystać poprzez przykręcenie klipsa do legara
2. Najpierw należy wstępnie nawiercić legar, a następnie zamocować klips w legarze.
3. Następnie należy wcisnąć pierwszą deskę w klips.


Ukryte elementy złączne
Montaż elementów złącznych jest stosunkowo prosty i szybki w porównaniu do zwykłych desek.
Przed zamontowaniem ukrytych elementów złącznych w należy zawsze określić, jakiego rodzaju styl/wzór przyjmiemy dla swojego podestu. Należy zaplanować rozmieszczenie klipsów ustalających i ruchomych na każdym legarze.

Istnieją dwie opcje montaży ukrytych elementów złącznych:


Opcja 1: System T-Clip
1. Najpierw należy wsunąć spinki TC-1 i TC-2 w rowek desek, przy czym wkręty mają być skierowane łbami do góry.
2. Po ustawieniu spinek TC-1 i TC-2 na swoim miejscu należy wsunąć kolejną deskę w elementy złączne, jak pokazano na schemacie 6 i 7.
3. Następnie przykręcić spinki TC-1 i TC-2 od góry.
4. Powtarzać kroki 1-3 do momentu, gdy podest będzie gotowy.

Opcja 2: System UltraLock
1. Najpierw należy wsunąć spinki UL-1 i UL-2 w rowki desek pod kątem 30-45 stopni przy
odpowiadających im legarach.
2. Po wciśnięciu spinki, spinka będzie gotowa do zamontowania w legarach.
3. Następnie należy przykręcić spinki do legarów pod kątem 45 stopni.
4. Po przykręceniu wszystkich spinek, kolejna deska zostanie przyłożona pod kątem 30-45 stopni i
następnie wepchnięta na miejsce, jak pokazano na schemacie 12.
5. Powtarzać kroki 1-4 do momentu, gdy podest będzie gotowy.

Deska czołowa
Najpierw należy upewnić się co do wykonywanego typu montażu deski czołowej. Istnieją dwa rodzaje:

Opcja 1: Montaż w poprzek długości desek podestowych
1. Najpierw należy zmierzyć odległość od miejsca umocowania deski do końca podestu, na którym deska czołowa ma zostać zamontowana.
2. Po dokonaniu pomiaru, należy zapamiętać, że dylatacja wynosi 2 mm/metr od spinki mocującej.
3. Z uwagi na to, że na końcu podestu znajdzie się dylatacja, na końcu legara należy dołożyć dodatkowy element drewniany w celu zapewnienia wymiaru dylatacji.
4. Teraz nastąpi montaż deski czołowej na klocu drewna i legarze, zgodnie ze sposobem pokazanym na schemacie 13.

Opcja 2: Montaż w poprzek szerokości desek podestowych
1. Jeżeli w wyniku dokonanego przez Państwa montażu krawędź deski wystaje poza legar, należy wówczas zastosować pod nią kloc drewniany, jak pokazano na schemacie 15. Jeżeli w wyniku dokonanego montażu krawędź deski jest zlicowana z legarem, wówczas deska czołowa zostanie zamontowana nad legarem.
2. Najpierw należy wstępnie nawiercić otwory dla deski czołowej. Deska czołowa powinna zostać nawiercona większymi otworami lub nafrezowana, aby umożliwić rozszerzanie się i kurczenie i zamocowana na którymkolwiek końcu lub pośrodku, jak pokazano na schemacie 17. W przypadku większych otworów, należy użyć podkładek.
3. Deska czołowa zostanie zamontowana do kloca drewna i legara.