Kompozytowa deska elewacyjna

Nowe

Kompozytowa deska elewacyjna amerykańskiej firmy NewTechWood Ltd.

Więcej szczegółów

89,60 zł

89,60 zł za szt. netto

Więcej informacji

Deska elewacyjna NewTechWood

 

Charakterystyka produktu


Deski elewacyjne oraz kompozytowe deski elewacyjne składają się z mieszanki  mączki drzewnej oraz polimerów HDPE – w proporcjach 60 % do 30%. Dzięki takiemu składowi zawartości drewna w materiale, deski elewacyjne mają powierzchnię oraz strukturę przypominającą w dotyku naturalne drewno. Nasza firma stawia sobie za cel wybieranie rozwiązań ekologicznych. Nasze produkty w 95% są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, w tym także bezbarwnych plastikowych butelek oraz włókna drzewnego z odzysku. Co roku przeprowadzamy zewnętrzny audyt, aby przestrzegać prawa i wytycznych w zakresie środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa. Zmniejszyliśmy emisję gazów cieplarnianych poprzez redukcję odpadów, ochronę energetyczną oraz w pełni zintegrowany proces produkcyjny. Deski UltraShield są objęte ograniczoną 25-letnią gwarancję; pierwszą w branży, która może być przeniesiona na innego użytkownika. Sekret naszego sukcesu to umiejętność słuchania naszych klientów, konstruktorów, architektów i właścicieli domów. Dostarczamy im materiały, które pozwalają realizować ich wizje. UltraShield jest wykonany tak, aby spełniać normy budowlane. Poddaliśmy deskę badaniom według powyższych norm ASTM i spełniła ona wszystkie wymogi. Wynika to stąd, że badania laboratoryjne nigdy nie odzwierciedlają rzeczywistych uwarunkowań; dlatego zawyżyliśmy je po to, aby zapewnić Państwu pewność komfortu użytkowania.


Właściwości fizyczne oraz chemiczne


PRZEKRÓJ: Pełny, Komorowy
KOLOR: Teak, Walnut, Ciemny Brąz
ZAPACH: Brak
Wartość pH N/D
TEMPERATURA WRZENIA: N/D
TEMPERATURA TOPNIENIA: Około 131 C
TEMPERATURA ZAPŁONU: 399 C
PALNOŚĆ: SwRI - Wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia = 115
SAMOZAPŁON: 437 C
WSKAŹNIK WYTWARZANIA DYMU: 135
ABSORPCJA WODY: 0,12% wagowo
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI WILGOTNOŚCIOWEJ: 0,11% wagowo
ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE: Pomijalna
ODPORNOŚĆ NA ZAGRZYBIENIE: Brak gnicia
STĘŻENIE OPARÓW: N.O.
TEMPO PAORWANIA: N.O.
TEMPERATURA KRZEPNIĘCIA: N.D.
TEMPERATURA ZAMARZANIA: N.O.
LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE: N.O.

Zastosowanie kompozytowej deski elewacyjnej


Tarasy na domach jednorodzinnych, obiektach przemysłowych.

Kolory i wzory kompozytowej deski elewacyjnej


Deski kompozytowe elewacyjne są produktem firmy NewTechWood Ltd z siedzibą w Teksasie – światowego lidera w tej dziedzinie. Deski elewacyjne UltraShield są najlepszym rozwiązaniem dla ścian zewnętrznych domu, łącząc w sobie wytrzymałość i trwałość. System oferuje niepowtarzalne kolory i wzory imitujące drewno , łącząc przy tym wysoką odporność na zabrudzenia oraz promieniowanie UV. Dzięki tym zaletom udało się uzyskać produkt praktycznie bezobsługowy z niskimi kosztami utrzymania. Występują w następujących trzech odmianach kolorów:  teak, walnut i ciemny brąz. Nic nie jest wieczne, ale z pewnością deski Ultrashield sprawiają takie wrażenie! Deski kompozytowe UltraShield wykorzystują wyłącznie najlepsze materiały. Stworzenie odpowiedniej kompozycji składników UltraShield wymagało lat prac nad technologią. UltraShield udziela 2-letniej gwarancji ograniczonej na robociznę oraz 25-letniej gwarancji ograniczonej na sam produkt. UltraShield wytrzyma próbę czasu..

Przekrój Przekrój techniczny Opis
Ultrashield - deska pełna

Deska elewacyjna o profilu pełnym

141 x 13 x 2800mm

Easy Deck

Deska elewacyjna o profilu komorowym

141 x 15 x 2900mm


 

Walnut
Teak
Ciemny Brąz
 

 

Czyszczenie i pielęgnacja


Konserwacja deski zależna jest od rodzaju problemu, który wystąpił. Należy jednak pamiętać o kilku kluczowych ogólnych zasadach i stosować się do nich. Po pierwsze, możliwe jest używanie myjki ciśnieniowej, z końcówką płasko strumieniową, jednak wyłącznie pod ciśnieniami poniżej 1,500 psi i z odległości min 30cm od podestu. Podczas stosowania myjki ciśnieniowej konieczne jest zachowanie maksymalnej ostrożności ze względu na to, że Państwa podest może być uszkodzony. Po drugie, nieusunięcie zabrudzeń z dylatacji może powodować pojawienie się plam, grzyba i pleśni. Nigdy nie wolno używać metalowego szpadla do usuwania lodu lub śniegu z podestu. Aby zachować 25-letnią ograniczoną gwarancję na plamy, olej, tłuszcz i żywność należy koniecznie usuwać zabrudzenia z powierzchni w możliwie najkrótszym okresie czasu. Technologia barwienia UltraShield sprawia, że deski są pokryte warstwą wysoce odporną na plamy, zarysowania i blaknięcie. Ponadto, deski są wodoodporne, dzięki czemu nie wymagają pracy, która jest konieczna w przypadku zwykłego drewna. Normalne zamiatanie i czyszczenie jest konieczne w celu usuwania odpadków i zabrudzeń. Nasza doskonała technologia zapewnia naszym deskom wysoki poziom odporności na słońce. Poddaliśmy masze deski bezpośredniemu działaniu UV przez setki godzin zminimalną zmianą. Zdolność UltraShield do utrzymywania ciepła jest większa niż podestu drewnianego. Użytkownicy powinni sprawdzić produkt, chodząc po nim, aby zweryfikować jego przydatność.Konserwacja elewacji kompozytowej


Opcja 1. Ocet

Do czyszczenia deski będziemy stosować mieszaninę wody i octu.
1. Najpierw należy sporządzić mieszaninę octu i wody w proporcji 50/50. Zaczynamy od wlania
wody do wiadra.  
2. Następnie dodamy taką samą ilość octu do tego wiadra.
3. Po sporządzeniu mieszanki i dokładnym jej zmieszaniu, użyjemy mieszaniny do desek, na których znajdują się osady mineralne.
4. Po zastosowaniu mieszaniny, należy ją pozostawić na powierzchni przynajmniej na czas 5 minut, aby umożliwić mieszaninie głęboką penetrację osadu mineralnego, co znacznie ułatwia czyszczenie.
5. Po przynajmniej 5-minutowym okresie działania mieszaniny, należy rozpocząć szorowanie w kierunku usłojenia za pomocą wełny stalowej. Siła szorowania będzie zależeć od grubości osadu mineralnego; zazwyczaj wystarczające jest szorowanie ze średnią siłą.
6. Po szorowaniu przez około 1 -2 minuty należy spłukać powierzchnię wodą i osuszyć ją ręcznikiem, aby sprawdzić rezultat.
7. Po osuszeniu, oczyszczone deski powinny wyglądać jak nowe. Na rysunku 5 można zobaczyć różnicę między powierzchnia oczyszczoną a nieoczyszczoną.

Opcja 2. Środek czyszczący do muszli klozetowej.
1. Środek czyszczący do muszli klozetowej należy użyć do każdej zabrudzonej deski.
2. Następnie należy polać wodą czyszczoną powierzchnię, wyszorować stosując łącznie środek do czyszczenia muszli klozetowych i wodę, a następnie pozostawić na deskach na czas przynajmniej 5 minut.
3. Po upływie 5 minut, szorować wełną stalową w kierunku zgodnym z przebiegiem usłojenia przez około 1-2 minut.
4. Po szorowaniu, należy spłukać powierzchnię wodą i osuszyć ją ręcznikiem, aby sprawdzić rezultaty. Rezultaty są pokazane na rysunku 8, na którym można zobaczyć różnicę między efektem czyszczenia i braku czyszczenia.

Opcja 3. Detergent do gospodarstwa domowego
1. Detergentu należy rozsypać na deskę.
2. Następnie należy polać detergent wodą, wetrzeć go w deski i pozostawić na czas przynajmniej 5 minut
3. Po przynajmniej 5-minutowym okresie działania detergentu/wody, należy rozpocząć szorowanie w kierunku usłojenia za pomocą wełny stalowej.
4. Po 1-2-minutowym szorowaniu, spłukać powierzchnię wodą i osuszyć ręcznikiem, aby zobaczyć rezultaty.

Montaż elewacji kompozytowej


Przed przystąpieniem do właściwego montażu, należy stosować się do kilku podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy pamiętać, że realizacja każdego projektu instalacyjnego wymaga stosowania odpowiedniego wyposażenia ochronnego w celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka odniesienia urazów. Podczas przenoszenia, cięcia i instalowania produktów zaleca się stosowanie następującego wyposażenia ochronnego: rękawic, ochraniacza dróg oddechowych, długich rękawów, spodni i okularów ochronnych, przy czym dopuszcza się stosowanie dodatkowego wyposażenia. Dopuszczalne jest użycie standardowych narzędzi do obróbki drewna. Zaleca się, aby wszystkie ostrza miały węglikowe krawędzie. Warto stosować standardowe wkręty ze stali nierdzewnej lub dopuszczalne powlekane wkręty i gwoździe. W niezwykle ważnym aspekcie środowiska należy pamiętać o tym, że prawidłowa instalacja produktu wymaga czystej, gładkiej, płaskiej i mocnej powierzchni. Przed przystąpieniem do montażu jakiegokolwiek rodzaju okładziny, należy najpierw sprawdzić miejscowe przepisy budowlane. Jeżeli instalacja nie zostanie przeprowadzona natychmiast, produkty należy trwale przechowywać na płaskiej powierzchni. Przed rozpoczęciem instalacji elewacji należy ją rozplanować tak, aby zapewnić możliwie jak najlepszy wygląd elewacji. Przepisy budowlane i rozporządzenia dotyczące warunków zabudowy odnoszą się generalnie do budowli stałych, obejmujących wszystko, co jest trwale związane z gruntem lub przytwierdzone do budynku. Dlatego prawie każdy rodzaj okładziny elewacyjnej wymaga pozwoleń lub podlega kontroli odpowiedniego wydziału ds. budownictwa. Zalecamy sporządzenie rysunku zaplanowanego przez Państwa projektu w celu zminimalizowania ryzyka błędu i wykonania idealnej okładziny elewacyjnej.

Konstrukcja spodnia
Przed przystąpieniem do właściwego montażu, należy stosować się do kilku podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy pamiętać, że realizacja każdego projektu instalacyjnego wymaga stosowania odpowiedniego wyposażenia ochronnego w celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka odniesienia urazów. Podczas przenoszenia, cięcia i instalowania produktów zaleca się stosowanie następującego wyposażenia ochronnego: rękawic, ochraniacza dróg oddechowych, długich rękawów, spodni i okularów ochronnych, przy czym dopuszcza się stosowanie dodatkowego wyposażenia. Dopuszczalne jest użycie standardowych narzędzi do obróbki drewna. Zaleca się, aby wszystkie ostrza miały węglikowe krawędzie. Warto stosować standardowe wkręty ze stali nierdzewnej lub dopuszczalne powlekane wkręty i gwoździe. W niezwykle ważnym aspekcie środowiska należy pamiętać o tym, że prawidłowa instalacja produktu wymaga czystej, gładkiej, płaskiej i mocnej powierzchni. Przed przystąpieniem do montażu jakiegokolwiek rodzaju okładziny, należy najpierw sprawdzić miejscowe przepisy budowlane. Jeżeli instalacja nie zostanie przeprowadzona natychmiast, produkty należy trwale przechowywać na płaskiej powierzchni. Przed rozpoczęciem instalacji elewacji należy ją rozplanować tak, aby zapewnić możliwie jak najlepszy wygląd elewacji. Przepisy budowlane i rozporządzenia dotyczące warunków zabudowy odnoszą się generalnie do budowli stałych, obejmujących wszystko, co jest trwale związane z gruntem lub przytwierdzone do budynku. Dlatego prawie każdy rodzaj okładziny elewacyjnej wymaga pozwoleń lub podlega kontroli odpowiedniego wydziału ds. budownictwa. Zalecamy sporządzenie rysunku zaplanowanego przez Państwa projektu w celu zminimalizowania ryzyka błędu i wykonania idealnej okładziny elewacyjnej.

Montaż legara
Zalecamy stosowanie legarów aluminiowych lub drewnianych impregnowanych ciśnieniowo jako konstrukcji spodniej. Każda deska elewacyjna musi opierać się na legarze o wymiarze NIE WIĘKSZYM niż 500 mm (1,64 stopy) od środka do środka. Szczególna dbałość jest wymagana w celu zamontowania odpowiedniego legarowania w obrębie i dookoła przeszkód, takich jak okna, deski okapowe, podbitki, orynnowanie, punkty wentylacyjne itp. Poniżej znajduje się przykład warstw, które pojawiają się w typowym montażu, jednak niezależnie od tego każdy montaż musi zostać poprzedzony konsultacją z uprawnionym specjalistą.
Należy zasięgnąć konsultacji specjalisty budowlanego odnośnie barier paroizolacyjnych i izolacji odpowiednich dla Państwa projektu. Tam, gdzie konieczne jest zastosowanie bariery paroizolacyjnej, powinna to być bariera typu oddychającego i musi ona zostać umieszczona za legarami, aby zapewnić minimum 25 mm przestrzeni dla przepływu powietrza za okładziną elewacyjną. Legary drewniane należy zamocować w odległości 500 mm od środków za pomocą odpowiedniego wkrętu A4 z łbem stożkowym ze stali nierdzewnej do drewna/muru. Wszystkie legary muszą być płaskie i wypoziomowane względem powierzchni ściany; w razie potrzeby należy użyć podkładek dystansowych


1. Należy umieścić deskę okładziny elewacyjnej tak, aby strona z piórem była skierowana do góry,


2.Następnie należy umieścić spinkę aluminiową (AW-08) na szczycie deski i zamocować ją bezpośrednio do legara.


3. Powtórzyć krok 2 i zamocować spinkę aluminiową (AW-08) do każdego legara, upewniając się, że każda spinka przytrzymuje górną część deski elewacyjnej.


4. Teraz należy zamocować deskę i ustalić współczynnik rozszerzenia i skurczenia. Dokonamy tego poprzez zastosowanie dodatkowego otworu na każdej spince AW-08. Zamocujemy deskę pośrodku w celu umożliwienia równomiernego rozszerzania i kurczenia po każdej stronie deski.


5. Następnie należy powtórzyć kroki 1-4 i zamontować wszystkie deski okładziny elewacyjnej aż do osiągnięcia szczytu ściany.


6. Deska elewacyjna znajduje się wyżej niż legar, wskutek czego deska musi zostać docięta do zrównania się z legarem.


7. Możemy zobaczyć deskę, która została docięta w celu dopasowania do wysokości legara.


8. Następnie, będziemy dodawać kilka dodatkowych legarów z boku okładziny elewacyjnej, aby wykończyć krawędź i zakryć końce; następnie na szczycie dodamy deskę okapową w celu wykonania obramowania. Można zobaczyć, że obie strony okładziny elewacyjnej mają teraz legary uzupełnione do takiej samej wysokości i grubości, jak okładzina elewacyjna.


9. Teraz montaż legarów i desek okładziny elewacyjnej jest zakończony. Należy przejść do kolejnej sekcji, aby zobaczyć sposób wykończania narożników wewnętrznych, narożników zewnętrznych i punktów połączeń.

Produkty powiązane